Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsverksamhet i Indiana och Kentucky, USA

Securitas har kommit överens med säkerhetsföretaget Moore Security LLC, Clarksville, Indiana USA, om att förvärva Moores kommersiella kundkontrakt och verksamhetstillgångar. Försäljningen i de förvärvade kontrakten uppgår till cirka 140 MSEK (15,6 MUSD).

Publicerad
26 februari 2009 15:00

Moore Security, med cirka 650 anställda, har en mycket balanserad och mångfaldig kundportfölj vad gäller storlek och kundsegment i Indiana och Kentucky. Förvärvet kommer att stärka Securitas marknadsledande position i området.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 13 mars 2009.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2009 kl.15.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.