Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsverksamhet på Hawaii

Securitas har kommit överens med säkerhetsföretaget Akal Security Incorporated om att förvärva Akals kommersiella kundkontrakt och tillgångar på Hawaii. Köpeskillingen uppskattas till cirka 17 MSEK (2 MUSD).

Publicerad
05 februari 2009 15:00

Förvärvet av kontrakten och de drygt 300 säkerhetsväktarna stärker Securitas marknadsledande position inom säkerhetsservice i delstaten Hawaii. I och med förvärvet kommer Securitas att ha mer än 2 700 anställda på Hawaii.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 20 februari 2009.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2009 kl. 15.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.