Skip to main content

Securitas förvärvar tekniskt säkerhetsföretag i Spanien

Securitas har förvärvat det tekniska säkerhetsföretaget Chillida Sistemas de Seguridad i Spanien. Enterprise value uppskattas till 205 MSEK (23 MEUR).

Publicerad
13 april 2012 13:30

Chillida hade år 2011 en årlig försäljning på cirka 265 MSEK (30 MEUR) och cirka 200 medarbetare. Företaget har verksamhet i hela landet, med de flesta medarbetarna lokaliserade i Valencia och Madrid.

Chillida är fokuserat på teknisk säkerhetsverksamhet såsom installationer, övervakning och underhåll. Kunderna finns främst inom segmenten bank, handel, industri, offentlig administration och bostad. Företaget har en stabil försäljningsutveckling, djup kunskap inom tekniska säkerhetslösningar och ett gott rykte. Chillidas verksamhet blir ett viktigt komplement till Securitas’ portfölj av säkerhetstjänster och kunder.

“I och med förvärvet av Chillida stärker Securitas sin ställning inom kombinerade tjänster inom bevakning och säkerhetssystem. Securitas skapar nu en teknisk knutpunkt som kommer att öka värdet främst i våra verksamheter i Spanien och Portugal”, säger Securitas VD och koncernchef Alf Göransson.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 april 2012.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 50 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2012 kl. 13.30.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.