Skip to main content

Securitas förvärvar två säkerhetsföretag i Uruguay

Som ett led i strategin att växa i Latinamerika har Securitas förvärvat säkerhetsföretagen SATS och Servicios de Seguridad i Uruguay. Förvärven ger Securitas marknadsledande position i Uruguay, med 16 procents andel av den formella bevakningsmarknaden. Enterprise value uppskattas till 50 MSEK (164 MUYU).

Publicerad
15 maj 2008 10:00

SATS och Servicios de Seguridad är nationella företag med 20 års erfarenhet av säkerhetstjänster. Majoriteten av verksamheten är geografiskt förlagd till städerna Montevideo och Canelones. Tillsammans har de båda företagen verksamhet inom bevakning, övervakning och larmtjänster. Företagen har totalt 1 500 medarbetare och årlig försäljning på 69 MSEK (228 MUYU).

Efter förvärven kommer Securitas att ha en total årlig försäljning i Uruguay på cirka 111 MSEK (365 MUYU) och totalt 2 200 medarbetare.

Förvärven konsoliderades i Securitas AB från och med den 15 maj 2008.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662


Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2008 kl. 10.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.