Skip to main content

Securitas förvärvar Valiance Cash Handling Services i Frankrike

Publicerad
30 september 2004 08:00

Securitas har idag beslutat att ta över personal och specifika tillgångar från Valiance Cash Handling verksamhet i Frankrike som försattes i konkurs den 27 juli 2004. Verksamheten omfattar ett nationellt nätverk av 58 lokala enheter och gör Securitas till en av två betydande aktörer på den franska värdehanterings marknaden.

Valiance verksamheten har en försäljning på 180 MEUR (1,620 MSEK), 2,527 medarbetare i 58 lokala enheter med nationell täckning samt 875 fordon. Kunderna är huvudsakligen Posten, banker och kunder inom handelssegmentet. Securitas övertar personal och specifika tillgångar från konkursboet mot en kontantbetalning på 11 MEUR (99 MSEK) samt övertagande av personalrelaterade åtaganden motsvarande 9 MEUR (81 MSEK). Därtill övertar Securitas specifika finansiella leasing kontrakt avseende fordon, byggnader och säkerhets utrustning. Tillsammans med erforderligt rörelsekapital utgör detta sammantaget ett sysselsatt kapital på ca. 80 MEUR
(720 MSEK).

Då Securitas endast förvärvar eller övertar de resurser som behövs för att driva verksamheten är omstruktureringskostnaderna nominella och huvudsakligen relaterade till förändring av varumärket.

Den förvärvade verksamheten förväntas bidra till koncernens resultat och kassaflöde från början av 2005.

"Efter en lång period av osäkerhet rörande kontantförsörjningen i Frankrike för såväl kunder som för medarbetare, har en ny plattform nu etablerats för stabil och långsiktig utveckling", säger Thomas Berglund VD och koncernchef i Securitas.

Inklusive den förvärvade Valiance verksamheten kommer Securitas Cash Handling Services i Frankrike att ha en försäljning på 215 MEUR (1,935 MSEK) och ca. 3,000 medarbetare i 66 lokala enheter. Verksamheten består av värdetransporter motsvarande 62 procent, bankomatservice ca. 9 procent och uppräkningstjänster ca. 28 procent av den samlade verksamheten.


För ytterligare information:

Thomas Berglund, VD och koncernchef +44 (0) 20 8432 6552
Håkan Winberg, Vvd, Ekonomi- och Finansdirektör +44 (0) 20 8432 6552
Henrik Brehmer, Senior Vice President Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523

Press meddelandet finns tillgängligt på: www.securitasgroup.com

Bakgrunds information:

Securitas Cash handling Services i Frankrike är en del av Securitas Cash Handling Services division som erbjuder värdetransporter, uppräkningstjänster och bankomatservice i 11 länder i Europa och i USA. Kunderna återfinns huvudsakligen inom bank och handelssegmenten och genom nationella infrastrukturer med hög kund beläggning kan Securitas erbjuda kompletta värdehanteringstjänster som omfattar hela penga flödet. Som helhet har Securitas en marknadsandel på 17 procent i Europa och 21 procent i USA. Med Valiance verksamheten inkluderad har divisionen en total försäljning på ca. 11,000 MSEK och 20,000 medarbetare.

Securitas är en världsledare i säkerhet med verksamhet i mer än 20 länder i Europa och i USA. Securitas har mer än 200.000 medarbetare och verksamheten är organiserad i fem specialiserade divisioner: Security Services USA och Security Services Europe för bevakningstjänster, Security Systems för stora larm system, Direct med larm för hem och små företag samt Cash Handling Services för värdetransporter, uppräkningstjänster och bankomatservice. Under de senaste 15 åren har Securitas vuxit till världens största säkerhetsföretag med en marknadsandel på 8 procent av världsmarknaden. Securitas årliga försäljning uppgår till ca. 60,000 MSEK.

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.