Skip to main content

Securitas har ingått avtal om att förvärva Kratos Public Safety and Security division

Securitas har ingått avtal om att förvärva divisionen Kratos Public Safety and Security av Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS). Köpeskillingen uppgår till cirka 550 MSEK (69 MUSD) på skuldfri basis. Förvärvet förväntas ha en neutral påverkan på Securitas vinst per aktie 2018 och 2019 och bidra positivt till Securitas vinst per aktie från och med 2020.

Publicerad
28 februari 2018 22:15

Kratos Public Safety and Security (KPSS) är en top-tio-rankad systemintegratör i USA. Verksamheten har en årlig försäljning på cirka 1 100 MSEK (135 MUSD) med 400 medarbetare. Huvudsakligt fokus är elektroniska säkerhetsprojekt för kommersiella kunder med särskild expertis inom kundsegmenten transport, petrokemisk verksamhet, hälsovård och utbildning. Verksamheten erbjuder design, konstruktion, installation och service för avancerad integrerad säkerhetsteknik och system. KPSS har en stor bredd på sin kompetens, omfattande access, video, intrång och brandskyddslösningar, och kompletterar detta med löpande underhåll, inspektioner och övervakningstjänster.

KPSS, som kommer att slås samman med Securitas Electronic Security Inc., går väl ihop med Securitas Electronic Securitys nuvarande verksamheter och strategiska fokus. Förvärvet ökar Securitas plattform för elektronisk säkerhet i USA genom att stärka kompetensen i verksamheten på fältet och komplettera infrastrukturen av lokala platskontor med mycket yrkesskickliga medarbetare. Det stärker Securitas strategi att erbjuda säkerhetslösningar till hela Securitas nordamerikanska kundbas och skapar ökat värde till våra kunder.

- Förvärvet stöder Securitas globala strategi och stärker vår position som den globala kunskapsledaren inom säkerhetslösningar, säger Alf Göransson, VD och koncernchef Securitas AB.

- Marknadsutvecklingen i USA är stark och Securitas växer snabbare än den amerikanska säkerhetsmarknaden. Marknaden ser positivt på Securitas fokus på att erbjuda ett komplett utbud av säkerhetslösningar med stationär och mobil bevakning, fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd samt riskhantering. Förvärvet kommer att stärka vår position ytterligare som ledare av säkerhetslösningar i USA, säger Santiago Galaz, divisionschef Securitas Security Services North America.

Slutförande av förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter, vilket väntas kunna ske under andra kvartalet 2018, då verksamheten konsolideras i Securitas.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på:  www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662, eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller e-post micaela.sjokvist@securitas.com

OBS: För ytterligare information, se även pressmeddelande från Kratos Defense & Security Solutions som också publicerats idag.

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 335 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307, S-102 28 Stockholm, Sweden Corp. ID no: 556302–7241 Visiting address: Lindhagensplan 70 Telephone: +46 (0) 10 470 30 00 Facsimile: +46 (0) 10 470 31 22 www.securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.