Skip to main content

Securitas: Helårsrapport januari - december 2001

Publicerad
11 februari 2002 11:00

- Försäljningen ökade med 48 procent till 60.364 (40.807) MSEK

- Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent (6) och 10 procent i det fjärde kvartalet

- Resultatet före skatt ökade med 39 procent till 1.902 (1.364) MSEK

- Det fria kassaflödet uppgick till 1.953 (1.089) MSEK vilket motsvarar 80 procent (64) av det justerade resultatet

- Vinsten per aktie efter full skatt ökade med 37 procent till 3,27 (2,39) SEK
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.