Skip to main content

Securitas Helårsrapport januari - december 2003

Publicerad
06 februari 2004 08:00

Försäljningen uppgick till 58.850 MSEK (65.685)
Under det fjärde kvartalet uppgick försäljningen till 14.676 MSEK (15.795)

Den organiska försäljningstillväxten var -3 procent (8)
Under det fjärde kvartalet var den organiska försäljningstillväxten 1 procent

Rörelsemarginalen uppgick till 6,3 procent (6,8)
Under det fjärde kvartalet var rörelsemarginalen 7,4 procent

Resultatet före skatt var 1.998 MSEK (2.512)
Under det fjärde kvartalet var resultatet före skatt 659 MSEK

Det fria kassaflödet uppgick till 1.801 MSEK (3.715),
vilket motsvarar 73 procent (122) av det justerade resultatet
Under det fjärde kvartalet var det fria kassaflödet 1.013 MSEK,
vilket motsvarar 126 procent av det justerade resultatet

Avkastningen på sysselsatt kapital var 18 procent (21)

Årets resultat uppgick till 1.242 MSEK (1.486)
Vinsten per aktie efter full skatt och efter full konvertering uppgick till 3,45 SEK (4,14)

Föreslagen utdelning för 2003 är 2,00 SEK per aktie

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.