Skip to main content

Securitas inleder samarbete med Caixa de Cataluña i Spanien

Publicerad
18 mars 1998 10:00

Securitas har tecknat ett samarbetsavtal med Kataloniens näst största sparbank, Caixa de Cataluña, vilket också inkluderar förvärvet av Segurcat SA. Efter detta avtal blir Securitas det största säkerhetsföretaget i Katalonien, med en sammanlagd årlig försäljning på cirka 310 MSEK.
Samarbetet består av tre delar:

- Securitas tar hand om bankens samtliga säkerhetstjänster under de kommande fem åren. Avtalet garanterar en årlig försäljning på minst 55 MSEK inom Bevakning, Larm och Värdehantering. I avtalet ingår också 3.000 larmanslutningar i en särskild larmcentral.

- Huvuddelen av säkerhetstjänsterna till Caixa de Cataluña levereras idag av ett säkerhetsföretag i Caixa de Cataluña-koncernens egen regi - Segurcat SA. Securitas förvärvar detta företag med en årlig försäljning på cirka 45 MSEK och resultat före skatt med 7 procent.

- Securitas och Caixa de Cataluña-koncernen kommer att samarbeta för att utveckla nya tjänster som kombinerar styrkan hos båda parter, exempelvis genom att kombinera försäkringar, vilket är ett av Caixa de Cataluñas verksamhetsområden, med Securitas hem- och smålarmsverksamhet.

Efter detta avtal blir Securitas det största säkerhetsföretaget i Katalonien med en sammanlagd årlig försäljning på cirka 310 MSEK. Särskilt inom larmområdet tar Securitas en ledande roll både som installatör och larmövervakare i Katalonien. Den sammanlagda försäljningen för Securitas i Spanien beräknas efter denna affär att 1998 uppgå till drygt 1.400 MSEK.

Köpeskillingen för Segurcat SA är 50 MSEK. Som ett resultat av affären ökar Securitas koncernmässiga goodwill med cirka 39 MSEK. Förvärvet och samarbetet kommer att bidra positivt till koncernens resultat under 1998.
Ytterligare information lämnas av koncernchef Thomas Berglund, vice VD och Ekonomi- och finansdirektör Håkan Winberg och Investor Relations Manager Camilla Weiner, telefon 08-657 74 00.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.