Skip to main content

Securitas klimatmål validerade av SBTi

Genom denna validering förbinder sig Securitas till betydande utsläppsminskningar, ett avgörande steg mot att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5°C

Publicerad
13 december 2023 13:00

sbti_bike_image_600x400.jpg

Securitas, leverantören av säkerhetslösningar med världsledande teknik och expertis, är det första globala säkerhetsföretaget som har validerats av Science Based Target initiative (SBTi). Företaget har engagerat hela värdekedjan, inklusive kunder och leverantörer, och tagit ett samlat grepp för att hantera klimatförändringarna. Även om Securitas utsläpp är begränsade tar företaget fullt ansvar för sin miljöpåverkan.

"Handlingar väger tyngre än ord", säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef för Securitas. "Securitas är aldrig passiva; vi tar vår del av ansvaret. Vårt ambitiösa mål återspeglar ett engagemang för att skapa en värld som är både säker och hållbar. Eftersom säkerhet och hållbarhet går hand i hand, är valideringen från SBTi ett bevis på vårt ledarskap i branschen."

Securitas åtar sig att minska totala utsläppen av växthusgaser i scope 1, 2 och 3 med 42% fram till 2030, med 2022 som basår. Detta ambitiösa mål överensstämmer med det 1,5-gradersmål som fastställts av Parisavtalet och som stöds av Science Based Target-initiativet.

"Vi skyddar inte bara människor, egendom och tillgångar", säger Sune Chabert Larsen, Chief Ethics and Sustainability Officer. "Vi är lika fokuserade på att garantera planetens framtida hållbarhet. Efter att i tio år konsekvent rapporterat utsläpp till CDP och som undertecknare av FN:s Global Compact 2015 befäster Securitas sin roll som en branschledare med fokus på miljöansvar”.

Med sin omfattande tekniska kunskap och kapacitet har Securitas ett viktigt ansvar att driva mer hållbara säkerhetslösningar tillsammans med våra teknikleverantörer, såväl som internt. Securitas involverar alla funktioner för att utveckla effektiva och genomförbara handlingsplaner samt främja samarbetet inom organisationen för att stötta det viktiga 1,5°C-målet med målsättningen att göra världen till en tryggare plats.

Om Science Based Targets initative (SBTi):
SBTi är ett partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature. Sedan 2015 har över 4 000 företag satt klimatmål baserade på vetenskapliga principer. Vetenskapsbaserade mål tillhandahåller ett ramverk för att minska klimatrelaterade risker, främja innovation och säkerställa efterlevnad av regelverk. Utöver att uppfylla miljöansvar bidrar strävan efter dessa mål till ökad effektivitet och kostnadsbesparingar.

För ytterligare information:
Lyssna på ”The role of SBTi for sustainable businesses”, senaste avsnittet av Securitas podcast Connecting the Dots https://spoti.fi/4ak9G0Q

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.