Skip to main content

Securitas: Kommentar med anledning av händelserna i USA

Publicerad
13 september 2001 13:00

Terrorismen har utfört sina mest fruktansvärda dåd. Tusentals människor har fallit offer för vansinnesattackerna och långt fler är indirekt drabbade. Vi delar alla den djupa sorgen och vreden. Våra tankar ar med offren, deras familjer, vänner och arbetskamrater.

Här står Securitas klockan 16 CET, torsdag den 13 september 2001:

- Vi saknar två arbetskamrater, väktare, som befall sig i ett av de två tornen när det rasade. Våra tankar är med dem och deras nära.

- Vi har cirka 6.000 medarbetare på Manhattan, varav cirka 2.000 i det södra finansdistriktet - Downtown. Ett av våra tre Manhattankontor ligger alldeles intill World Trade Center inom det nu avspärrade området och används som ett av flera kriscentra.

- Det har som en reaktion på dåden uppstått en omedelbar efterfrågan på extra säkerhetsinsatser till dess situationen klarnar. Denna efterfrågan gäller främst USA, men också flera länder i Europa. Vi hjälper till med alla de resurser vi har och många jobbar långa övertidspass.

- Burns dotterbolag Globe Security sköter passagerarkontroll för American Airlines på Bostons flygplats. Inget tyder på att kontrollen inte har utförts korrekt enligt våra instruktioner. De uppgifter som hittills finns om de "vapen" som använts - pennknivar och "box knifes" - pekar också i riktningen att inga förbjudna vapen förts ombord av passagerare. Genom vårt avtal med American Airlines är vi bundna av sekretess och ytterligare frågor hänvisas till FBI.

- Det spekuleras i media och finanskretsar om påverkan på Securitas av dåden. Uppslagen gäller allt från förmodade stora skadeståndsanspråk till lysande affärer genom större säkerhetsbehov. Vi kraftsamlar på att hjälpa till på det sätt vi kan i den omedelbara krisen och deltar inte i några som helst spekulationer. Vi har levererat säkerhet och hanterat ansvarsrisker i 150 år och lärt oss att välstånd byggs bättre i en värld i fred än en i krig och terror. Och det är välståndet som i sin tur genererar efterfrågan på våra tjänster.

Ingen individ eller organisation kan själv bekämpa det onda eller förändra världen. Men vi kan alla göra något. Vårt ansvar i Securitas är att fortsätta att sträva efter att leverera bra säkerhet och på det sättet ge vårt bidrag till en bättre framtid.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.