Skip to main content

Securitas kommentar till artikel i Dagens Industri, den 11 mars 2002

Publicerad
11 mars 2002 11:00

Securitas redovisning syftar till, och har alltid syftat till, att ge en ärlig och korrekt bild av utvecklingen i olika affärsområden och i koncernen totalt. Det gäller såväl den löpande verksamheten som gjorda förvärv. Securitas redovisar på sådant sätt att såväl rörelseanknutna mått, som mått på totalt investerat kapital kan användas.

Securitas finansiella rapportering upprättas enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalandenden, liksom i enlighet med noteringsavtalet med Stockholmsbörsen.

Securitas håller Bolagsstämma den 16 april 2002 på Grand Hotel i Stockholm klockan 17.00. Där finns både styrelse, ledning och revisorer tillgängliga att svara på frågor från aktieägarna.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.