Skip to main content

Securitas når nivån Prime med betyg AAA i ranking för nettoeffekt för betydande bidrag till samhället

Securitas, den världsledande partnern inom intelligenta säkerhetslösningar, har tilldelats betyget AAA (nivån Prime) i en nettoeffektranking utförd av Upright Project. Uprights modell använder AI för att gå igenom en databas med miljontals forskningsartiklar samt publik databasstatistik för att mäta företags nettoeffekt på världen. AAA-betyget är det högsta möjliga betyget och placerar Securitas bland de topp 3% bäst rankade företagen.

Publicerad
16 juni 2021 10:15

Uprights nettoeffektsmodell bygger på AI-driven data och integrationsalgoritmer som konsoliderar information från miljontals ackumulerade vetenskapliga och offentliga källor. Den återspeglar nettopåverkan genom att ta hänsyn till kostnader och nytta inom jämförbara branscher. Dessutom fångar modellen upp företagets hela värdekedja och inte bara vad som händer inom företaget.  

"Vi är mycket glada och nöjda med resultatet. Till skillnad från modeller som inte tar hänsyn till faktorer som ligger utanför den traditionella boxen, tittar Upright inte bara på liknande kategorier som andra ESG-ratings gör, utan de går ett steg längre och ger en objektiv nettopåverkan baserad på miljontals vetenskapliga artiklar och bakgrundsdata. Sedan använder de AI för att sammanföra allt för att ge en mer omfattande utvärdering”, säger Cecilia Alenius, Group Sustainability Officer hos Securitas.

Uprights nettoeffektutvärdering sammanfattar företagets användning av resurser och generering av fördelar i en total nettopåverkan, dvs. nettot av de positiva och negativa effekterna som ett företag har på omvärlden. Securitas fick ett betyg på 81%, vilket indikerar att företagets positiva effekter är 81% högre än de negativa. Betyget är högre än 96,9% av alla företag som mätts och baseras till stor del på Securitas bidrag till samhället, bland annat genom att erbjuda ett stort antal arbetstillfällen och hålla samhällen trygga, vilket bidrar till samhällsinfrastrukturen.   

"Denna rapport speglar vår position som ledare inom branschen. Det visar att vi har en viktig roll i samhället och att vi är en viktig del i människors liv eftersom vi tillhandahåller stabilitet, jobb och hållbara säkerhetslösningar över hela världen. Vi ser detta som ett starkt incitament att fortsätta arbeta med våra strategiska hållbarhetsvärden och mål, en resa där vi kontinuerligt försöker förbättra vår positiva påverkan.”, säger Cecilia Alenius.

Securitas har 150 globala kunder och fler än 150 000 lokala kunder på totalt 48 marknader. Securitas siktar på att ha fördubblat sin försäljning inom elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar till 2023.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.