Skip to main content

Securitas nya incitamentprogram för anställda slutfört

Publicerad
03 maj 2002 11:00

Det totala programmet uppgår till 443,5 MEUR. Securitas AB har utgivit fyra konvertibellån på 110,87 MEUR vardera, till ett fristående för ändamålet särskilt bildat bolag, Securitas Convertible 2002 Holding S:A, i vilket de anställda tecknat sig för aktier.

Referenspriset för Securitasaktien vilket bestämdes av genomsnittlig slutkurs under perioden 24 till 30 april, fastslogs till 186,90 SEK. Växlingskursen Euro - SEK fastslogs till 9,23 SEK. Detta ger en konverteringskurs av 20,30 Euro på första konvertibellånet. Den andra, tredje och fjärde serien kommer att ha en konverteringskurs på 24.30 EUR (20% premium), 28,40 EUR (40% premium) och 32,40 EUR (60% premium). Programmet och konvertibellånen löper till maj 2007.

Utspädningseffekten blir 4.75 % av aktiekapitalet och 3.34 % av rösterna mätt efter full konvertering av existerande utestående konvertibellån.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.