Skip to main content

Securitas och Belgacom kombinerar smålarmsverksamheter i Benelux och Frankrike

Publicerad
20 april 2001 11:00

Securitas division Direct Europe har slutit avtal med Belgacom S.A. om att kombinera sina respektive smålarmsverksamheter i Benelux och Frankrike.

Belgacom Alert Services Holding (BASH) är huvudsakligen aktiva inom smålarm för hem och småföretag med cirka 62.000 larmanslutningar i Belgien och Nederländerna och en total försäljning på cirka 220 MSEK. Detta inkluderar även verksamheter inom större larmsystem i Belgien där den årliga försäljningen uppgår till cirka 50 MSEK och inom bevakning i Nederländerna där den årliga försäljningen uppgår till cirka 40 MSEK.

Affären genomförs i tre steg. I ett första steg tillskjuter nu Securitas sin belgiska larmverksamhet och får därigenom ett minoritetsägande om 5 procent i BASH. I ett andra steg i januari 2002 tillför Securitas sina smålarmsverksamheter i Frankrike till BASH mot ett majoritetsägande i bolaget uppgående till totalt 72 procent. I dessa två steg ingår inga kontantregleringar. I ett tredje steg har Belgacom från 2003 en option att sälja sin minoritetsandel till Securitas som i sin tur har en option att köpa Belgacoms minoritetsandel från 2006.

I samband med det andra steget i affären överförs 63.000 av Securitas smålarmanslutningar till Direct Europe. Av dessa kommer 55.000 att överföras från den franska bevakningsverksamheten och inkluderas i Direct genom BASH. Genom affären kommer Direct Europe därmed att ha verksamhet i tio europeiska länder med för närvarande cirka 309.000 larmanslutningar och en helårsförsäljning proforma 2001 på cirka 1.500 MSEK. Utöver Direct Europes larmanslutningar har Securitas inom sin bevaknings och storlarmsverksamhet cirka 151.000 larmanslutningar.

Genom denna affär och samarbetet med Belgacom får Securitas en stark plattform på de belgiska och nederländska marknaderna där Securitas tidigare inte har varit aktivt inom smålarm. Synergier mellan Belgacoms distributionskanaler och Securitas möjlighet att erbjuda väktartjänster i form av utryckning kommer att utvecklas till hela koncept, från larm till åtgärd. Överflyttningen av smålarmen till Direct Europe kommer att ge ett bättre fokus och skapa förutsättningar för snabbare förädling och tillväxt. Affären kommer också att göra det möjligt för Securitas att inom sina nuvarande verksamheter i Benelux erbjuda kombinerade lösningar med larm och bevakning.

BASH kommer att konsolideras i Securitaskoncernen under 2002 och förväntas öka försäljningen med totalt cirka 220 MSEK på helårsbasis. Bevakningsverksamheterna kommer att integreras i övriga

Securitaskoncernen. Affären förväntas ge positiva effekter på koncernens resultat och kassaflöde från och med 2003.

Affären förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheterna.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.