Skip to main content

Securitas och ISS inleder nära samarbete i Danmark

Securitas har förvärvat ISS Facility Services kommersiella kundkontrakt för säkerhetstjänster och tillgångar samt utvalda receptionisttjänster i Danmark.

Publicerad
30 augusti 2013 11:00

Securitas och ISS Facility Services har inlett ett nära samarbete för att erbjuda högkvalitativa integrerade fastighetstjänster till både Securitas och ISS kunder i Danmark.

Därutöver har Securitas förvärvat mestadelen av ISS Facility Services säkerhetsverksamhet samt viss receptionistservice i Danmark, med total årlig försäljning på cirka 30 MSEK (25 MDKK) och cirka 50 medarbetare.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 september 2013.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2013 kl. 11.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.