Skip to main content

Securitas och ISS inleder nära samarbete i Norge

Securitas har förvärvat ISS Facility Services’ kommersiella kundkontrakt för säkerhetstjänster och tillgångar i Norge.

Publicerad
03 september 2012 13:00

Securitas och ISS Facility Services har inlett ett nära samarbete för att erbjuda högkvalitativa integrerade fastighetstjänster till både Securitas och ISS kunder i Norge.

Därutöver har Securitas förvärvat ISS Facility Services säkerhetsverksamhet i Norge, med årlig försäljning på cirka 60 MSEK (50 MNOK) och cirka 100 medarbetare.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 september 2012.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2012 kl. 13.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.