Skip to main content

Securitas ökar investeringstakten i säkerhetsteknik och initierar kostnadsbesparingsprogram

Securitas vidtar åtgärder för att bättre svara upp mot kundernas framtida behov och förväntningar, och fortsätter den inslagna vägen att investera i teknologi och stärka företagets teknikförmåga.  

Publicerad
17 oktober 2012 08:30

Den avgörande faktorn under kommande år blir att ha ledande kunskap och förmåga att skapa innovativa lösningar som skapar ökad kundnytta på en säkerhetsmarknad med ökande krav.

Ett kostnadsbesparingsprogram har initierats i Security Services North America och Security Services Europe. Divisionerna Mobil and Monitoring och divisionen Security Services Europe slås samman för att förbättra koordineringen och öka takten i teknikimplementeringen.

Förberedelserna och verkställandet av dessa åtgärder kommer att vara klara under det fjärde kvartalet 2012, då också de slutliga besparingarna och omstruktureringskostnaderna kan fastställas.

De årliga besparingarna uppskattas uppgå till cirka 300 MSEK, som förväntas materialiseras under 2013. Besparingarna är nettobesparingar efter investeringar i ytterligare resurser för att stärka Securitas kapacitet inom tekniska säkerhetslösningar. Omstruktureringskostnader uppskattas för närvarande till cirka 360 MSEK och kommer att redovisas i det fjärde kvartalet 2012.

Securitas VD och koncernchef Alf Göransson kommer tills vidare att vara ansvarig för sammanslagningen mellan Security Services Europe och Mobile and Monitoring. Erik-Jan Jansen har utsetts till COO och Aimé Lyagre till CTO (Chief Technology Officer) i den nya europeiska divisionen. Bart Adam har utsetts till CFO i Securitas AB.

Kim Svensson, tidigare finansdirektör, och Aimé Lyagre, tidigare COO Security Services Europe, lämnar Securitas koncernledning. Kim Svensson har utsetts till Regional President för Securitas China and South East Asia.

Ytterligare information om Securitas initierade åtgärder kommer att ges i Securitas delårsrapport januari-september 2012, som offentliggörs den 7 november 2012.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2012 kl. 08.30.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.