Skip to main content

Securitas publicerar årsredovisning för 2008

Securitas ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2008 är nu publicerad på Securitas hemsida www.securitas.com.

Publicerad
17 april 2009 09:30

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 20 april och distribueras till de aktieägare som beställt den via Securitas aktieägarservice på hemsidan.

Årsstämman hålls den 7 maj 2009 kl. 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hòtel, Stockholm.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel.010-470 3011 eller
mobil 070-287 8662

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2009 kl. 09.30.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.