Skip to main content

Securitas publicerar årsredovisning för 2010

Securitas ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2010 är nu publicerad på Securitas hemsida www.securitas.com.

Publicerad
13 april 2011 08:30

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från i dag och distribueras till aktieägare som beställt den via Securitas aktieägarservice på hemsidan (www.securitas.com/Investor Relations/Beställ och prenumerera).

Årsstämman hålls den 4 maj 2011 kl. 15.30 i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-116 7443 eller e-post micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2011 kl. 08.30.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.