Skip to main content

Securitas publicerar årsredovisning för 2011

Securitas ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2011 är nu publicerad på Securitas hemsida www.securitas.com.

Publicerad
16 april 2012 13:00

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från i dag och distribueras till aktieägare som beställt den via Securitas aktieägarservice på hemsidan (www.securitas.com/Investor Relations/Beställ och prenumerera).

Årsstämman hålls den 7 maj 2012 kl. 16.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, med ingång från Kungsgatan 43, Stockholm.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 51 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2012 kl. 13.00.

eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.