Skip to main content

Securitas publicerar årsredovisning för 2012

Securitas ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2012 är nu publicerad på Securitas hemsida www.securitas.com.

Publicerad
16 april 2013 10:45

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från i dag och distribueras till aktieägare som beställt den via Securitas aktieägarservice på hemsidan (www.securitas.com/Investor Relations/Beställ och prenumerera).

Årsstämman hålls den 7 maj 2013 kl. 16.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, med ingång från Kungsgatan 43, Stockholm.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2013 kl.10.45.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.