Skip to main content

Securitas publicerar årsredovisning för 2013

 Securitas ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2013 är nu publicerad på Securitas hemsida www.securitas.com

Publicerad
14 april 2014 11:00

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från idag och distribueras till aktieägare som beställt den via Securitas aktieägarservice på webbplatsen: http://www.securitas.com/Bestall-och-prenumerera

Under sektionen Investerarrelationer finns en översikt av koncernens försäljning per affärssegment, vidare indelad i affärssegmentens försäljning per större land för 2013: http://www.securitas.com/Oversikt-forsaljning-per-land

Ett nytt interaktivt verktyg för års- och kvartalsdata finns tillgängligt på webbplatsen:
http://www.securitas.com/Arsdata och http://www.securitas.com/Kvartalsdata

Securitas årsstämma hålls den 5 maj 2013 kl.16.00 på Hilton Hotell Slussen, Guldgränd 8 i Stockholm.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662
eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2014 kl.11.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.