Skip to main content

Securitas publicerar årsredovisning för 2017

Securitas ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2017 och Securitas hållbarhetsrapport för 2017 är nu tillgängliga. 

Publicerad
11 april 2018 11:00

Årsredovisningen är publicerad på Securitas hemsida www.securitas.com/arsredovisning Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från idag och distribueras till aktieägare som beställt den via Securitas aktieägarservice på webbplatsen www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/

Securitas ABs hållbarhetsrapport för 2017 handlar om de tre sätt som vi formar säkerheten på, nämligen genom våra medarbetare, kunskapskapacitet och tekniska lösningar. Vi beskriver även hur vi genom vår styrningsstruktur kan ta vara på nya möjligheter och hantera risker. Hållbarhetsrapporten har sammanställts i enlighet med riktlinjerna för hållbarhetsrapportering i GRI Standards, på tillämpningsnivån Core. Där så är relevant beskriver rapporten också hur våra prioriteringar speglar de tio
principerna i FNs Global Compact och fungerar därmed som redogörelse för våra framsteg på området. Hållbarhetsrapporten finns att laddas ned på www.securitas.com/hallbarhetsrapport

Securitas årsstämma hålls den 2 maj 2018 kl. 16.00 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm.
Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443,
eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.