Skip to main content

Securitas: Securitas förvärvar VNV Beveiliging BV i Nederländerna

Publicerad
18 december 2001 10:00

VNV är verksamma inom bevakning (80 procent av försäljningen), installation och underhåll av larm och passersystem (7 procent av försäljningen), larmövervakning (4 procent av försäljningen) samt övriga säkerhetsrelaterade tjänster (9 procent av försäljningen). Total försäljning för 2001 beräknas till 1.600 MSEK (170 MEUR) med en rörelsemarginal om cirka 7 procent.

VNV ägs idag till 77 procent av ett investment bolag och resterande del ägs av bolagets ledning. Gustave Ho-Meau Long har med framgång varit bolagets VD under en tioårsperiod och kommer at fortsätta i den befattningen även efter förvärvet.

Förvärvspriset uppgår till cirka 1.036 MSEK (110 MEUR). Goodwill som uppstår vid förvärvet beräknas till 961 MSEK (102 MEUR) och kommer att skrivas av på 20 år.

"Förvärvet av VNV stärker vår marknads position och vår företagsledning i Nederländerna. Samtidigt kommer VNV att påverka koncernresultatet positivt från 2002" säger Thomas Berglund, VD och koncernchef för Securitas AB.

Förvärvet är inte föremål för godkännande av Konkurrensmyndigheter och kommer att införlivas i Securitas AB från 1 januari 2002.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.