Skip to main content

Securitas skapar division för Iberoamerika

Luis Miguel Posadas har utsetts till Divisionschef Security Services Ibero-America.

Publicerad
06 maj 2011 09:00

Securitas har under de senaste åren framgångsrikt byggt upp en betydande närvaro i Latinamerika, med verksamhet i sex länder med totalt cirka 32.000 medarbetare, en årlig försäljning på närmare 3.000 MSEK samt en positiv lönsamhetstrend.

 Många större spanska och portugisiska företag har en omfattande närvaro i Latinamerika och vice versa, och det kommersiella utbytet och samarbetet mellan Spanien och Portugal å ena sidan och Latinamerika å andra blir allt viktigare. Som en konsekvens har Securitas beslutat att skapa en iberoamerikansk division för bevakningsverksamheten i Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Portugal, Spanien och Uruguay, med total försäljning 2010 på cirka 8.000 MSEK och cirka  58.000 medarbetare.

Luis Miguel Posadas, idag Divisionschef Latin America, har utsetts till Divisionschef Security Services Ibero-America. Han kommer att rapportera till Securitas koncernchef och vara medlem av Securitas koncernledning.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662

eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-1167443

eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2011 kl. 09.00.

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.