Skip to main content

Securitas slutför förvärv av Chubb Security Personnel Limited i Storbritannien

Konkurrensmyndigheten i Storbritannien har godkänt Securitas förvärv av säkerhetsföretaget Chubb Security Personnel Limited i Storbritannien.

Publicerad
01 april 2011 13:00

Som kommunicerats den 14 januari 2011, har Securitas förvärvat Chubb Security Personnel Limited i Storbritannien, med årlig försäljning på cirka 1.235 MSEK (113 MGBP). Enterprise value uppskattas till 339 MSEK (31 MGBP).

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 april 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662

eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-116 7443

eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2011 kl.13.00.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.