Skip to main content

Securitas slutför förvärv av divisionen Kratos Public Safety and Security

Berörda myndigheter i USA har godkänt Securitas förvärv av divisionen Kratos Public Safety and Security av Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS). 

Publicerad
11 juni 2018 20:00

Som kommunicerats den 28 februari 2018 har Securitas överenskommit att förvärva Kratos Public Safety and Security (KPSS), en topp-tio-rankad systemintegratör i USA. Köpeskillingen uppgår till cirka 600 MSEK (69 MUSD) på skuldfri basis. Förvärvet förväntas ha en neutral påverkan på Securitas vinst per aktie 2018 och 2019 och bidra positivt till Securitas vinst per aktie från och med 2020. Verksamheten har en årlig försäljning på cirka 1 175 MSEK (135 MUSD) med 400 medarbetare.

KPSS, som kommer att slås samman med Securitas Electronic Security Inc., går väl ihop med Securitas Electronic Securitys nuvarande verksamhet och strategiska fokus. Förvärvet utökar Securitas plattform för elektronisk säkerhet i USA genom att stärka kompetensen i verksamheten på fältet och komplettera infrastrukturen av lokala platskontor med mycket yrkesskickliga medarbetare. Det stärker Securitas strategi att erbjuda säkerhetslösningar till hela Securitas nordamerikanska kundbas och skapar ökat värde till våra kunder.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 11 juni 2018.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Micaela Sjökvist, IR-chef och stf Kommunikationsdirektör, Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller e-post micaela.sjokvist@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.