Skip to main content

Securitas slutför förvärvet av Draht+Schutz i Tyskland

Berörda myndigheter har godkänt Securitas förvärv av säkerhetsföretaget Draht+Schutz i Tyskland. Enterprise value uppskattas till 115 MSEK (12,5 MEUR).

Publicerad
03 maj 2016 08:00

Som kommunicerats den 12 april 2016 har Securitas kommit överens om att förvärva Draht+Schutz Unternehmengruppe, som är en heltäckande leverantör inom elektronisk säkerhet. Företaget har 160 medarbetare och hade 2015 årlig försäljning på cirka 175 MSEK (19 MEUR).

I och med detta förvärv stärker Securitas sin position som ledande säkerhetsföretag i Tyskland.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 2 maj 2016.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 330 000 medarbetare skillnad.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.