Skip to main content

Securitas slutför förvärvet av Infratek i Norge

Berörda myndigheter har godkänt Securitas förvärv av säkerhetsföretaget Infratek Security Solutions i Norge.

Publicerad
24 augusti 2016 13:00

Som kommunicerats den 22 juli 2016 har Securitas ingått avtal om att förvärva Infratek Security Solution, en leverantör av tekniska säkerhetslösningar till företag i Norge och en mindre del i Sverige. Företaget har 102 medarbetare och försäljningen uppgick till cirka 200 MSEK (21 MEUR) under 2015. I och med detta förvärv stärker Securitas sitt teknikerbjudande i Norge.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 24 augusti 2016.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 330 000 medarbetare skillnad.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.