Skip to main content

Securitas slutför förvärvet av Proteg

Publicerad
23 oktober 1998 09:00

Genom beslutet ökar bolagets aktiekapital med 16.989.644 kronor genom utgivande av 16.989.644 nya aktier av serie B, envar aktie å nominellt 1 krona. De nya aktierna tecknas av aktieägarna i det franska bolaget Proteg SA till en emissionskurs à 77,50 per aktie. Betalning för de nya aktierna erlägges genom apport av aktier i Proteg SA. Utöver de nya aktierna erhåller aktieägarna i Proteg SA ett kontant belopp om totalt 1.017.000.000 kronor för aktierna i Proteg SA. De nya aktierna skall såväl ifråga om utdelning som i övrigt i allt medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i bolaget av serie B. Med de nya aktierna skall följa rätt till vinstutdel-ning från och med för räkenskapsåret 1998.

Konkurrensmyndigheten i Frankrike har förbehållit sig rätten att under ytterligare fyra månader utvärdera Protectas och Protegs sammanlagda marknadsandelar inom vissa segment på den franska marknaden.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.