Skip to main content

Securitas accelererar ambitionen att bli en global partner inom säkerhetslösningar

Förvärvet av STANLEY Security och Healthcare accelererar Securitas transformativa resa mot teknikbaserade säkerhetslösningar samt dess ambition att vara en global säkerhetspartner som bidrar till att göra världen till en tryggare plats.

Publicerad
22 juli 2022 10:35
  • Securitas accelererar övergången till teknikbaserade säkerhetslösningar
  • Genom förvärvet förstärks både teknik och expertis på nyckelmarknader och gör det möjligt för Securitas att bli en starkare affärspartner globalt
  • Tillsammans med STANLEY Security och Healthcare skapar Securitas ett heltäckande erbjudande som spänner över hela värdekedjan av säkerhetstjänster, för att bättre stödja kundernas verksamheter
  • Den sammanslagna verksamheten kommer att samlas under namnet Securitas Technology
  • Med över 500 000 befintliga och nya kunder och betydande kommersiella synergimöjligheter, förväntas ungefär 50% av Securitas lönsamhetsbidrag genereras genom försäljning av teknik och säkerhetslösningar med högre marginal
  • Förvärvet stödjer Securitas strategi och påskyndar företagets ambition att driva och omdefiniera framtidens säkerhetsindustri då det skapar både härdighet och en betydande plattform för innovation

Den 8 december 2021 offentliggjorde Securitas att de hade tecknat ett avtal att förvärva verksamheten avseende elektroniska säkerhetslösningar från Stanley Black & Decker Inc. (”STANLEY Security”). Efter sedvanliga myndighetsgodkännanden har nu förvärvet slutförts och den gemensamma potentialen av de två verksamheterna nu kan tas tillvara.

Securitas har idag en stark position på marknaden för säkerhetstjänster och har kontinuerligt byggt upp en robust plattform inom teknik och lösningar för att möta kundernas ökande efterfrågan på smartare och mer innovativa teknikbaserade tjänster. De senaste årens strategiska förvärv i kombination med effektiva transformationsprogram och förvärvet av STANLEY Security, möjliggör Securitas ambition att vara en ledande aktör inom säkerhetsbranschen.

Kärnan i Securitas värdeerbjudande och tillväxtstrategi är en stark tro att framtiden för säkerhet bygger på kombinationen av global närvaro, uppkopplad teknik och intelligent användning av data. Genom att erbjuda och kombinera dessa tre tillgångar i hela värdekedjan av säkerhetstjänster, kan Securitas positionera sig som en starkare affärspartner för sina kunder över hela världen.

“Vi ser en ökande efterfrågan från kunder att kunna komplettera vårt bevaknings- och konsulterbjudande med teknikbaserade lösningar. När globala utmaningar snabbt uppkommer, blir säkerhetslösningar grundläggande för att organisationer ska kunna skydda sina medarbetare och tillgångar, och samtidigt optimera sin verksamhet. Tillsammans med STANLEY Security kan vi omdefiniera och utveckla framtidens säkerhetsbransch genom att erbjuda en bred portfölj av integrerade teknikbaserade lösningar som hjälper våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet”, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef.

STANLEY Securitys 30-åriga historia av att skydda sina kunder över hela världen är inspirerande. Företaget, med huvudkontor i Indianapolis, USA, är globalt respekterat för sin innovativa SaaS-teknologi, sömlös installation och integration, pålitligt underhåll, dygnet-runt-övervakning samt sakkunniga analyser. STANLEY Security är idag en av de mest välkända leverantörerna av elektronisk säkerhet i världen, med omkring 8 000 medarbetare som arbetar från cirka 200 kontor och 16 övervakningscentraler i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Kanada, Nederländerna, Norge, Mexiko, Storbritannien, Sverige och USA. 

“Våra kombinerade erbjudanden och globala fotavtryck gör det möjligt för oss att stärka vår expertis inom teknik och öppnar upp möjligheter för innovativa lösningar. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda en gedigen portfölj, som gör det möjligt för oss att utveckla starka kundrelationer och leverera mer kundvärde genom en ännu högre innovationsgrad och teknik, samtidigt som vi stärker våra kärnförmågor, vår kompetens och geografiska räckvidd”, säger Tony Byerly, Global President Securitas Technology (tidigare Securitas Electronic Security).

Securitas är på väg att nå sin ambition att bli en ännu starkare affärspartner som erbjuder integrerade helhetslösningar med en enastående kvalitet och kundvärde. För att kunna uppnå detta är det teknik som möjliggör smartare säkerhetstjänster och innovativa lösningar – från on-site-tjänster till avancerad övervakning, omfattande riskanalys och rådgivning. Samgåendet med STANLEY Security gör det möjligt för Securitas att öka tillväxttakten och bygga en stark innovationspipeline riktad mot avancerade framtida säkerhetsbehov. Med över 500 000 befintliga och nya kunder förväntar sig företaget betydande kommersiella möjligheter.

Att vi för samman våra två fantastiska företag definierar om hela säkerhetsbranschen. Framöver förväntar vi oss att ungefär 50% av vårt lönsamhetsbidrag genereras genom försäljning av elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar, som har högre marginal. Vår kombinerade kapacitet och expertis skapar förutsättningar för en starkare tillväxt, vilket ger oss en stor tilltro för framtiden. Våra delade värderingar och höga hållbarhets-ambitioner ligger till grund för våra teknikbaserade säkerhetslösningar som skapar långsiktigt värde för våra kunder, aktieägare och samhället i stort”, avslutar Magnus Ahlqvist.

“Vi är stolta över att gå samman med Securitas för vi har ett gemensamt syfte – att bidra till att göra din värld till en tryggare plats”, säger Matthew Kushner, Global President of STANLEY Security. ”Organisationer möter idag fler utmaningar än någonsin och behöver avancerade säkerhetslösningar för att förbli framgångsrika.Tillsammans kan vi leverera synnerligen kompletterande teknik och expertis, vilket möjliggör att vi kan hjälpa dessa organisationer ännu bättre både idag och i framtiden.”

Den här pressreleasen är tillgänglig på www.securitas.com/sv/ 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.