Skip to main content

Securitas slutför nyemission

Publicerad
07 maj 1999 15:00

Som en del i den av Securitas nyligen genomförda nyemissionen, och i enlighet med den option styrelsen i Securitas AB beviljade banksyndikatet ansvarigt för emissionen, har syndikatet nu till fullo utnyttjat sin option att teckna sig för ytterligare 3.652.174 nya aktier av serie B i Securitas AB.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.