Skip to main content

Securitas slutför transaktionen med Belgacom

Publicerad
14 januari 2005 08:00

I enlighet med avtalet med Belgacom S.A som tecknades i april 2001, har Securitas idag förvärvat minoritetsandelen i Alert Services Holding S.A för 50 MEUR (450 MSEK).
Detta slutför transaktionen med Belgacom vilken har förstärkt Securitas position inom smålarm på de Belgiska och Holländska marknaderna.

I april 2001 tecknades avtal mellan Securitas Direct och Belgacom S.A. om att kombinera sina respektive smålarmsverksamheter i Benelux och Frankrike.

Transaktionen har genomförts i tre steg, i ett första steg tillförde Securitas sin belgiska larmverksamhet och fick därigenom ett minoritetsägande om 5 procent i Alert Services Holding (ASH). I ett andra steg i januari 2002 tillförde Securitas sina smålarmsverksamheter i Frankrike till ASH mot ett majoritetsägande i bolaget uppgående till totalt 72 procent. I dessa två steg ingår inga kontantregleringar. ASH konsolliderades i Securitas från 1 mars, 2002.

I det tredje steget har Securitas nu förvärvat de återstående 28 procenten av aktierna i ASH för 50 MEUR (450 MSEK)

Genom det avslutande steget av transaktionen är nu ASH ett helägt dotterbolag till Securitas med en försäljning på ca. 23 MEUR (207 MSEK) och med 91 000 larm anslutningar i Benelux området.

Förvärvet förutsätter ett godkännande från den Belgiska konkurrens myndigheten.

Kontakt:
Henrik Brehmer, Senior Vice President Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523
+44 (0) 7884 117 192

Denna press release finns även på: www.securitasgroup.com


Securitas är en världsledare i säkerhet och erbjuder säkerhetslösningar omfattande bevakningstjänster, larmsystem och värdehanteringstjänster. Koncernen har mer än 200.000 medarbetare och är verksam i mer än 20 länder i Europa och USA.

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.