Skip to main content

Securitas stärker sin position i Uruguay

Securitas har förvärvat larmövervaknings- och installationsföretaget Selectron i Uruguay. Enterprise value uppskattas till 20 MSEK (60 MUYU).

Publicerad
04 februari 2013 14:00

Selectron har årlig försäljning på cirka 27 MSEK (80 MUYU) och 90 medarbetare. Företaget har en stark position inom kundsegmenten för finansiella tjänster och detaljhandel.

Securitas är marknadsledande inom säkerhetstjänster i Uruguay. I och med förvärvet av Selectron stärker Securitas sin position inom larmövervakning och installation av säkerhetslösningar.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 februari 2013.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com'

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2013 kl.14.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.