Skip to main content

Securitas stärker sin position på marknaden för tracking & tracing i Belgien, Nederländerna och Luxemburg

Securitas belgiska dotterbolag Alert Services Holding har förvärvat det belgiska företaget Eureca Benelux Services, nederländska koncernen Satworld och företaget LuxTracing som är baserat i Luxemburg. Förvärven är i linje med strategin att fortsätta expandera verksamheten inom den växande marknaden för tracking & tracing. Detta är tre separata förvärv gjorda under tredje kvartalet 2008 och totala enterprise value för de tre förvärven uppskattas till 100 MSEK (10,5 MEUR).

Publicerad
13 oktober 2008 08:45

De tre företagen har liknande verksamhet på specifika geografiska marknader i Benelux-länderna. Företagen utvecklar, distribuerar, säljer, installerar och underhåller kompletta tjänster för tracking & tracing av fordon till konsumenter genom ett stort nätverk av återförsäljare och genom direktförsäljning. Både Satworld och Eureca Benelux Services har samarbetat med Securitas Alert Services beträffande larmövervakning alltsedan de etablerades.

De tre företagen har tillsammans 30 anställda, i Tiel (Nederländerna), Lasne (Belgien) och Foetz (Luxemburg) och de tre företagens totala försäljning är cirka 70 MSEK.

Securitas Alert Services har tracking & tracing-nätverk i de flesta EU-länder. I Benelux erbjuder företaget larmövervakning, verifikation, assistans och uppföljningstjänster till mer än 100 000 kunder. Mer än 20 procent av dessa har valt lösningar för tracing & tracing. I och med dessa förvärv kan Securitas Alert Services erbjuda en mer komplett tjänst till sina kunder såsom återförsäljare av bilar, installationsföretag, biluthyrningsföretag och slutkunder. Detta åstadkoms genom att specialiserade tekniska lösningar och relaterade tjänster kompletterar Alert Services nuvarande erbjudande.

Förvärven konsolideras i Securitas AB under tredje kvartalet 2008 (Satwold) och från och med den 1 oktober 2008 (Eureca och LuxTracing).

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662.

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2008 kl. 08.45.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.