Skip to main content

Securitas stärker sin ställning inom elektronisk säkerhet i Mexiko

Securitas har av Diebold Nixdorf Incorporated (NYSE-DBD) förvärvat det elektroniska säkerhetsföretaget Central de Alarmas Adler i Mexiko. Förvärvspriset uppskattas till 50 MSEK (5.5 MUSD).

Publicerad
02 maj 2017 12:00

Central de Alarmas Adler har årlig försäljning på cirka 74 MSEK (160 MMXN). Företaget är en ledande leverantör av elektroniska säkerhetslösningar och tjänster i Mexiko. Företaget erbjuder ett komplett utbud av elektroniska säkerhetstjänster, inklusive installation, service, övervakning och systemintegration. Verksamheten levererar tjänster till drygt 6 000 kunder. Central de Alarmas Adlers har en stor organisation som täcker landet från kust till kust, med ett omfattande tekniskt nätverk. Dess huvudkontor är placerat i Monterrey.

I och med detta förvärv utökar Securitas sin versamhet I Mexiko och fortsätter stärka sin kompetens och kunskap inom det elektroniska säkerhetsområdet.

Förvärvet konsoliderades i Securitas från och med den 1 maj 2017.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 330 000 medarbetare skillnad.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.