Skip to main content

Securitas stärker sitt teknikerbjudande i Belgien

 Securitas har förvärvat det belgiska företaget SAIT. SAIT integrerar säkerhetslösningar och kritiska kommunikationssystem. Säljare är investmentföretaget Crescent. Enterprise value uppskattas till 126 MSEK (13,8  MEUR).

Publicerad
30 oktober 2014 17:10

SAIT är verksamt inom områdena trådlösa nätverk, fysiska säkerhetslösningar och dataintegritet. Företaget fokuserar på att erbjuda avancerade säkerhetstekniska lösningar med hjälp av kritiska och säkra nätverk inom exempelvis kundsegmenten industri, offentliga transporter, myndigheter, polis, försvar, sjöfart, telekom och stadsförvaltning. SAIT har 80 medarbetare och årlig försäljning på cirka 228 MSEK (25 MEUR).

Med detta förvärv stärker Securitas sitt teknikerbjudande i Belgien och sin position som det ledande säkerhetsföretaget, Förvärvet skapar möjlighet att verka i nya kundsegment, såsom polis, försvar och stadsförvaltning, och att utveckla nya säkerhetserbjudanden.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 november 2014.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 310 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2014 kl. 17.10.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.