Skip to main content

Securitas stärker sitt teknikerbjudande i Kroatien

 Securitas har förvärvat 65 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Tehnomobil i Kroatien. Förvärvet av resterande 35 procent av aktierna är överenskommet att ske i slutet av 2015. Enterprise value uppskattas till 52 MSEK (46 MHRK).

Publicerad
04 november 2013 16:00

Tehnomobil har årlig försäljning på cirka 65 MSEK (57 MHRK) och 60 medarbetare. Företaget är den största integreraren av säkerhetssystem i Kroatien och erbjuder en bredd av tekniska säkerhetstjänster, såsom videoövervakning, brand- och gaslarm, inbrottslarm, tillträdeskontroll och parkeringssystem. Tehnomobil har verksamhet i hela landet, med huvudkontor i Zagreb.

Securitas är det nästa största företaget på säkerhetsmarknaden i Kroatien. Med detta förvärv stärker Securitas sitt teknikerbjudande i landet och även i balkanregionen.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 november 2013.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2013 kl. 16.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.