Skip to main content

Securitas stärker sitt teknikerbjudande i Norge

Securitas har tecknat avtal om att förvärva säkerhetsföretaget Infratek Security Solutions AS i Norge. Företagets årliga försäljning uppgår till cirka 200 MSEK (21 MEUR).

Publicerad
22 juli 2016 08:30
Infratek Security Solutions är en leverantör av tekniska säkerhetslösningar till företag i Norge och en mindre del i Sverige. Företaget erbjuder bland annat tekniska säkerhetslösningar till detaljhandeln, passerkontroll, larmsystem och kameraövervakning. Företaget har 102 medarbetare. Med detta förvärv stärker Securitas sitt teknikerbjudande i Norge och positionen som det ledande säkerhetsföretaget. Förvärvet är föremål för myndighetsgodkännande och det förvärvade bolaget kommer att upphöra att använda ”Infratek” som en del av företagets namn. Förvärvet förväntas slutföras under tredje kvartalet 2016, då verksamheten konsolideras i Securitas. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Micaela Sjökvist, Head of Investor Relations Securitas AB, mobil 076-1167443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.