Skip to main content

Securitas stärker sitt teknikerbjudande i Sydafrika

 Securitas har förvärvat säkerhetsföretagen Rentsec och Vamsa i Sydafrika. Totalt enterprise value uppskattas till 57 MSEK (90 MZAR),

Publicerad
21 oktober 2013 09:00

Rentsec och Vamsa har tillsammans årlig försäljning på cirka 25 MSEK (40 MZAR) och 50 medarbetare. De två företagen, med samma ägare, arbetar tillsammans och fokuserar på fjärrstyrd videoövervakning samt en rad avancerade applikationer inom säkerhetsteknik anpassade för den sydafrikanska och regionala marknaden. De har främst verksamhet i Johannesburg och Kapstaden, men har också kapacitet att erbjuda service på nationell och regional nivå.

Förvärven stärker Securitas position i Sydafrika som en leverantör av integrerade säkerhetslösningar. Securitas har idag drygt 3 500 medarbetare i Sydafrika och bedriver verksamhet inom områdena specialiserad bevakning, mobila tjänster, larmövervakning, teknik, datarekonstruktion och riskhantering.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 oktober 2013.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662
eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2013 kl. 09.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.