Skip to main content

Securitas stärker sitt teknologierbjudande i USA

 Securitas har förvärvat 24 procent av aktierna i fjärrövervakningsföretaget Iverify i USA. Samtidigt har Inverify förvärvat 100 procent av aktierna i teknologiföretaget TransAlarm. Förvärvspriset för andelen om 24 procent uppgår till cirka 145 MSEK.

Publicerad
02 juni 2014 09:00

Iverify är ett av de ledande fjärrövervakningsföretagen i USA med en förstklassig övervakningscentral för fjärrstyrd verksamhet, en av de största i sitt slag, och med huvudkontor i Charlotte, North Carolina.

TransAlarm är en integratör av säkerhetsteknologi med huvudkontor i Minnesota, och hanterar ett stort nätverk av mer än 400 installatörer med kapacitet att täcka hela USA, Puerto Rico och Kanada.

I och med förvärvet kommer Securitas inneha en ägarandel om 24 procent i den kombinerade verksamheten av Iverify och TransAlarm. Driehaus Private Equity är Securitas medinvesterare i denna transaktion. Iverify kommer fortsätta att ha huvudkontor i Charlotte, North Carolina, och de två övervakningscentralerna i den kombinerade verksamheten kommer att fungera som stöd för varandra. Den kombinerade verksamheten har 300 medarbetare.

”Securitas har satt ett mål att tredubbla koncernens försäljning av säkerhetslösningar och teknologi, från 6 procent 2012 till 18 procent i slutet av 2015. Förvärvet stödjer koncernens strategi och stärker Securitas position i USA som en integrerare av säkerhetslösningar. Förvärvet underlättar också skapandet av alternativ för att implementera hälsovårdsvårdsreformen i USA, och understryker också det långsiktiga värde som det för med sig att skapa säkerhetslösningar för våra kunder”, säger Securitas VD och koncernchef Alf Göransson.

”Iverify och TransAlarm är en perfekt kombination. De är båda ledare i sin bransch och levererar kompletterade tjänster. Det nya Iverify som uppstår från denna transaktion kommer att tillhandahålla tillförlitliga lösningar till våra kunder genom våra fjärrövervakningstjänster liksom ha kapaciteten att installera tillhörande teknologi. Allt detta med en nationell täckning i USA”, säger Santiago Galaz, Securitas Divisional President för Security Services North America.

Securitas har cirka 104 000 medarbetare i Nordamerika, och tillhandahåller stationär bevakning, mobila tjänster och fjärrstyrd bevakning, samt konsult- och utredningstjänster.

Förvärvet är inkluderat som ett intressebolag i Securitas per den 1 juni 2014.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662
eller epost gisela.lindstrand@securitas.com
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2014 kl. 09.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.