Skip to main content

Securitas Systems förvärv i Spanien

Publicerad
10 februari 2005 07:00

Securitas Security Systems i Spanien har förvärvat ESES's (Empresa de Servicios Especializados de Seguridad, S.A) verksamhet som omfattar installation och underhåll av säkerhetssystem över hela Spanien. Företaget har en prognosticerad försäljning om 8 MEUR (73 MSEK) för 2005. Verksamheten har 130 anställda och enterprise value av förvärvet uppgår till 3 MEUR (27 MSEK). Kontraktsportföljen för service och larmövervakning uppgår till 25 procent av den totala försäljningen.

Efter förvärvet kommer Securitas Security Systems i Spanien att ha en årlig försäljning på 74 MEUR (672 MSEK) och ha 700 anställda på 30 lokala platskontor i Spanien.

Förvärvet möjliggör för Security Systems att öka sin närvaro i olika marknadssegment och därmed utvidga sitt erbjudande av specialiserade produkter och tjänster för sina kunder.

Ytterligare information:

Henrik Brehmer, Investor Relations
+44 (0) 20 8432 6523
+44 (0) 7884 117192

Detta pressmeddelande finns även på Securitas hemsida: www.securitasgroup.com


Bakgrundsinformation:

Security Systems Spanien är en del av divisionen Securitas' Security Systems, vilken erbjuder kunder med höga säkerhetskrav specialanpassade tekniska system baserade på modern teknologi. Systemen inkluderar högsäkerhetslösningar för banker, integrerade larmsystem för stora kunder och larm-till-åtgärdslösningar för centraliserade kedjekunder. Divisionen finns i tolv europeiska länder samt i USA med en marknadsandel på 5 procent i Europa och 1 procent i USA. Den totala årliga försäljningen för divisionen uppgår till cirka 5.600 MSEK och har över 4.000 anställda


Securitas är en världsledare i säkerhet med verksamhet i mer än 20 länder i Europa och i USA. Securitas har mer än 200.000 medarbetare och verksamheten är organiserad i fem specialiserade divisioner: Security Services USA och Security Services Europe för bevakningstjänster, Security Systems för stora larm system, Direct med larm för hem och små företag samt Cash Handling Services för värdetransporter, uppräkningstjänster och bankomatservice. Under de senaste 15 åren har Securitas vuxit till världens största säkerhetsföretag med en marknadsandel på 8 procent av världsmarknaden. Securitas årliga försäljning uppgår till ca. 60.000 MSEK


Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.