Skip to main content

Securitas Systems förvärv i USA

Publicerad
05 april 2006 13:00

Securitas Systems i USA har förvärvat, Premier Systems Solutions, Inc., marknadsledaren i Tampa, Florida. Företaget installerar och underhåller säkerhetssystem i Tampa och andra större marknader i Florida. Premier har en prognosticerad försäljning om 4,5 MUSD (35 MSEK) för 2006 och 17 anställda. Enterprise value av förvärvet uppgår till 4,6 MUSD (36 MSEK).

Förvärvet gör det möjligt för Securitas Systems att etablera en stark lokal närvaro i den viktiga Florida marknaden. Genom företaget får Securitas Systems tillgång till nya marknader och samt öka närvaron för att ytterligare kunna stödja det nationella kundsegmentet i USA.

Efter förvärvet kommer försäljningen för Securitas Systems i USA att uppgå till 120 MUSD (935 MSEK) med cirka 575 medarbetare.


Ytterligare information:

Håkan Winberg, vice VD, Ekonomi- och Finansdirektör +44 (0) 20 8432 6554
Henrik Brehmer, Senior Vice president Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523

Detta pressmeddelande finns även på Securitas hemsida: www.securitasgroup.com

Bakgrundsinformation:

Securitas Systems, del av Securitas koncernen, arbetar med integrering av säkerhetssystem och erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga säkerhetskrav inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, flygplatser, hamnar och detaljhandel. Tjänsterna baseras på modern teknologi och koncepten inkluderar passersystem, videoövervakning, inbrottsskydd och brandlarm. Den totala årliga försäljningen för Securitas Systems uppgår till cirka 6.000 MSEK, företaget har 5.000 anställda och är verksamt i 15 länder (Europa, USA och Hong Kong). Securitas Systems äger också Pacom, ett företag som tillverkar säkerhetsprodukter i Australien. För mer information se www.securitassystems.com

Securitas är en världsledare i säkerhet med verksamhet i mer än 20 länder i Europa och i USA. Securitas har mer än 200.000 medarbetare och verksamheten är organiserad i fem specialiserade divisioner: Security Services USA och Security Service Europe för bevakningstjänster, Securitas Systems för integrerade högsäkerhetssystem, Direkt med larm för hem och små företag samt Cash Handling Services för värdetransporter, uppräkningstjänster och bankomatservice. Under de senaste 15 åren har Securitas vuxit till världens största säkerhetsföretag med en marknadsandel på 8 procent av världsmarknaden. Securitas årliga försäljning uppgår till ca.66.000 MSEK.Securitas AB
P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden
Tel +46 8 657 74 00 Fax +46 8 657 70 72
Besöks adress Lindhagensplan 70

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.