Skip to main content

Securitas Systems förvärv i USA

Publicerad
08 april 2005 07:00

Securitas Security Systems i USA har förvärvat, Wornall Electronics Inc., marknadsledaren i Kansas City. För närvarande installerar och underhåller Wornall säkerhetssystem i Kansas City och New Jersey områdena. Företaget har en prognosticerad försäljning om 5 MUSD (35 MSEK) för 2005 och 27 anställda. Enterprise value av förvärvet uppgår till 2 MUSD (14 MSEK).

Förvärvet gör det möjligt för Securitas Systems att etablera en stark lokal närvaro i Kansas City och New Jersey. Verksamheten i New Jersey har kapacitet att underhålla marknaden i och kring New York City. De båda verksamheterna gör det möjligt för Securitas Systems att få tillgång till nya marknader och att öka närvaron för att ytterligare kunna stödja det nationella kundsegmentet i USA.


Ytterligare information:

Håkan Winberg, Vice VD, Ekonomi och Finansdirektör +44 (0) 20 8432 6500
Henrik Brehmer, Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523

Detta pressmeddelande finns även på Securitas hemsida: www.securitasgroup.com

Bakgrundsinformation:

Security Systems USA är en del av divisionen Securitas' Security Systems, vilken erbjuder kunder med höga säkerhetskrav specialanpassade tekniska system baserade på modern teknologi. Systemen inkluderar högsäkerhetslösningar för banker, integrerade larmsystem för stora kunder och larm-till-åtgärdslösningar för centraliserade kedjekunder. Divisionen finns i tolv europeiska länder samt i USA med en marknadsandel på 5 procent i Europa och 1 procent i USA. Den totala årliga försäljningen för divisionen uppgår till cirka 5.600 MSEK och har över 4.000 anställda

Securitas är en världsledare i säkerhet med verksamhet i mer än 20 länder i Europa och i USA. Securitas har mer än 200.000 medarbetare och verksamheten är organiserad i fem specialiserade divisioner: Security Services USA och Security Services Europe för bevakningstjänster, Security Systems för integrerade högsäkerhetssystem, Direct med larm för hem och små företag samt Cash Handling Services för värdetransporter, uppräkningstjänster och bankomatservice. Under de senaste 15 åren har Securitas vuxit till världens största säkerhetsföretag med en marknadsandel på 8 procent av världsmarknaden. Securitas årliga försäljning uppgår till ca. 60.000 MSEK

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.