Skip to main content

Securitas tar över ansvaret för 40 procent av penninghanteringen i UK

Publicerad
28 februari 2001 11:00

Ett nytt bolag kommer att bildas, Securitas Cash Management Limited, som kommer att ägas till 75 procent av Securitas och till 12,5 procent var av Barclays och HSBC.

Bankernas 19 uppräkningscentraler, som hanterar mer än 100 miljarder GBP per år, kommer att slås ihop med Securitas tio uppräkningscentraler. Securitas Cash Management Limited kommer också att svara för det båda bankernas clearing med den brittiska riksbanken (Bank of England).

Genom att kombinera expertisen och resurserna i tre av de största penninghanteringsverksamheterna i UK, kommer Securitas Cash Management Limited att vara väl placerat att utveckla mer effektiva metoder för hantering av penningflödet samt investera för framtida behov.

Det nya företaget förväntas - efter godkännande av konkurrensmyndigheten - påbörja verksamheten i början av maj 2001. Avtalen som kommer att skrivas med Barclays, HSBC och Securitas kommer att innebära en årlig försäljningsökning på mer än 41 MGBP (574 MSEK).

Detta är ett viktigt nytt steg i Securitas strategi inom penninghantering och har tagits efter att framgångsrikt ha byggt up penningtransport och uttagsautomatrelaterad verksamhet i Europa. Detta initiativ, tillsammans med den nuvarande Cash Handling Services verksamheten, kommer att bli den största och mest förädlade verksamheten inom division Cash Handling Services i Securitas.

Securitas Cash Handling Services uppnådde en försäljning på cirka 4.000 MSEK i 15 länder i Europa under 2000. Securitas Cash Management Limited kommer att bli en viktig plattform för framgångsrik export av det nya konceptet till andra länder.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.