Skip to main content

Securitas tar stegen in på säkerhetsmarknaden i Singapore

Securitas har i linje med sin strategi att öka närvaron i Asien förvärvat säkerhetsföretaget Legend Group Holding International i Singapore. Enterprise value uppskattas till 56 MSEK (10 MSGD).

Publicerad
01 juli 2010 11:00

Legend har cirka 600 anställda och årlig försäljning på cirka 62 MSEK (11 MSGD). Företagt är ansett som en kvalitetsleverantör av säkerhetstjänster. Enligt det kvalitetsvärderingssystem som polismyndigheten i Singapore använder har Legend en A-värdering.

Säkerhetsmarknaden i Singapore är reglerad av myndigheterna. Totalt finns här cirka 55.000 registrerade väktare.

Securitas närvaro i Singapore är en viktig del i företagets strategi för Securitas verksamhet i Asien. I och med detta förvärv har Securitas i Asien verksamhet i Kina, Hongkong, Taiwan, Vietnam, Thailand och Singapore.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 juli 2010.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad.  Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2010 kl. 11.00.

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.