Skip to main content

Securitas tar steget in på den chilenska säkerhetsmarknaden

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget FM Seguridad i Chile, i linje med företagets strategi att fortsätta expandera sin verksamhet i Latinamerika. Enterprise value uppskattas till 47,5 MSEK (3,8 MCLP).

Publicerad
13 juni 2008 08:30

FM Seguridad, med 1 200 anställda, har en projekterad årlig försäljning på 62,5 MSEK (5 MCLP) för 2008. Försäljningen består till övervägande del av bevakningstjänster, men man har också tjänster inom larmövervakning. Företaget är verksamt främst i Santiago de Chile och i La Serena i norra Chile.

Förvärvet ger Securitas tillträde till den snabbväxande chilenska säkerhetsmarknaden, som uppskattas vara värd totalt 4 700 MSEK (MUSD 800) och som har haft en årlig tillväxt på 25 procent de senaste fyra åren.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 1 juni 2008.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662


Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2008 kl 08.30.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.