Skip to main content

Securitas tar steget in på den serbiska säkerhetsmarknaden

Som ett led i strategin att fortsätta expandera sin verksamhet i Östeuropa har Securitas förvärvat säkerhetsföretaget SCP International i Serbien. Enterprise value uppskattas till 36 MSEK (3,8 MEUR).

Publicerad
03 september 2008 09:00

SCP International är det tredje största säkerhetsföretaget i Serbien, med 6 procents marknadsandel inom bevakning. Företaget har årlig försäljning på cirka 76 MSEK (8 MEUR) och cirka 1 500 medarbetare. SCP International, som etablerades för fem år sedan, har en stark position i huvudstaden Belgrad och har bevakningsverksamhet i ytterligare 45 städer i Serbien.

Den serbiska ekonomin utvecklas med en BNP-tillväxt på 6 procent och den serbiska säkerhetsmarknaden uppskattas ha ett värde av 1 400 MSEK (148 MEUR).

Förvärvet har godkänts av serbiska konkurrensmyndigheterna.

SCP International konsolideras i Securitas AB från och med den 2 september 2008.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662


Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2008 kl. 09.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.