Skip to main content

Securitas tar steget in på den sydafrikanska säkerhetsmarknaden

Som ett led i strategin att öka sin globala närvaro har Securitas förvärvat säkerhetsföretaget MKB Tactical i Sydafrika. Enterprise value uppskattas till 6,4 MSEK <br/>(6,7 MZAR).<br/>

Publicerad
29 juli 2009 10:00

MKB Tactical har årlig försäljning på 11,4 MSEK (12 MZAR) och 250 anställda. Företaget har främst verksamhet inom mobila tjänster, larmövervakning och bevakning inom bostadssektorn i Johannesburg. Säkerhetsmarknaden i Sydafrika är mycket fragmenterad, med cirka 5.000 registrerade företag och cirka 310.000 registrerade väktare. Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 juli 2009. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662 Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 37 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli 2009 kl.10.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.